Jeśli przy wykonywaniu skryptów PHP używając bazy MSSQL nie masz polskich znaków dodaj w php.ini wpis:

mssql.charset  =  cp1250