Ubuntu, błąd klucza przy aktuaizacji

Problem z kluczem GPG przy aktualizacji Ubuntu: W: Błąd GPG: http://apt.wicd.net hardy Release: Następujące sygnatury nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY FEC820F4B8C0755A Rozwiązanie: wget http://apt.wicd.net/wicd.gpg -O- | sudo...