Directory, Template, Iso na puli ZFS [Proxmox]

Dodajemy nową instancję pulę backup  zfs create pool/backup -o mountpoint=/backup Następnie w pliku konfiguracyjnym  /etc/pve/storage.cfg dodajemy: dir: backup  path /mnt/backup  content vztmpl,iso,backup  maxfiles 5  shared...

GLPI – Jak zmienić jednostkę dla komputera

GLPI – Jak zmienić Jednostkę dla komputera/ów. Sprawa może się wydawać dość oczywista, aczkolwiek niekoniecznie. Jeśli chcemy przenieść komputer do innej jednostki wybietamy: Assets->computers Następnie na liście zaznaczamy komputery które chcemy przeniść do...

HP Veracrypt problem z ładowaniem bootloadera / EFI

EDIT: It is worth noting that you must have secure boot disabled and legacy support enabled in the BIOS(f10 or f12), preferrably before you perform these steps. I am posting this because I have only seen partial fixes on several forums, with little...