Dostęp do mysql-a z zewnątrz

w /etc/mysql/my.cnf komentujemy bind-address skip-networking następnie sudo /etc/init.d/mysql restart Po zalogowaniu się lokalnie do serwera mysql. mysql> GRANT ALL ON DB_name.* TO uzytkownik@xx.xx.xx.xx IDENTIFIED BY 'hasło’; gdzie: DB_name – to nazwa...

Komunikat podczas udostępniania katalogu

„Nie można wykonać procesu potomnego „testparm” (No such file or directory)” lub Wykonanie procesu potomnego „testparm” (Nie ma takiego pliku ani katalogu) się nie powiodło Należy w synapticu zaznaczyć do aktualizacji...

Problemy z php

Błędy: -Couldn’t locate driver named mysql -Fatal error: Class 'PDO’ not found in ../lib/vendor/symfony/lib/plugins/sfPropelPlugin/lib/vendor/propel/util/PropelPDO.php on line 42 i inne tego typu …. walczyłem ze 2 dni wreszcie trzeba było...