php-excel-reader returns dd.mm.yyy

Problem: php-excel-reader daje nam dd.mm.yyy czyli tylko formatownie zamiast konkretnej daty. Dlaczego?: Formatownie pola daty e Excelu np DD\.MM\.YYYY Rozwiązanie: linia 1242 clasy excel_reader2.php dodajemy:...

Symfony 1.4, nadpisanie metody get*

Nadpisanie metody np. get z klasy base w Symfony 1.4 wygląda następująco: Mamy tabelę: Produkt(Id, Nazwa, Nazwa2). Tworzymy metodę: public function getNazwa() { return parent::_get("Nazwa").$this->getNazwa2(); } I w rezultacie dostajemy przy wywołaniu...

Symfony 1.4 Doctrine MSSQL Problem z połączniem

Przy przenoszeniu projektu na serwer produkcyjny pojawił się nieoczekiwany komunikat 🙂 Unable to open PDO connection [wrapped: SQLSTATE[HY000] Adaptive Server is unavailable or does not exist (severity 9)] Kombinacji poczyniłem wiele począwszy od instalacji modów do...

Problemy z php

Błędy: -Couldn’t locate driver named mysql -Fatal error: Class 'PDO’ not found in ../lib/vendor/symfony/lib/plugins/sfPropelPlugin/lib/vendor/propel/util/PropelPDO.php on line 42 i inne tego typu …. walczyłem ze 2 dni wreszcie trzeba było...