Directory, Template, Iso na puli ZFS [Proxmox]

Dodajemy nową instancję pulę backup  zfs create pool/backup -o mountpoint=/backup Następnie w pliku konfiguracyjnym  /etc/pve/storage.cfg dodajemy: dir: backup  path /mnt/backup  content vztmpl,iso,backup  maxfiles 5  shared...

php-excel-reader returns dd.mm.yyy

Problem: php-excel-reader daje nam dd.mm.yyy czyli tylko formatownie zamiast konkretnej daty. Dlaczego?: Formatownie pola daty e Excelu np DD\.MM\.YYYY Rozwiązanie: linia 1242 clasy excel_reader2.php dodajemy:...

Dostęp do mysql-a z zewnątrz

w /etc/mysql/my.cnf komentujemy bind-address skip-networking następnie sudo /etc/init.d/mysql restart Po zalogowaniu się lokalnie do serwera mysql. mysql> GRANT ALL ON DB_name.* TO uzytkownik@xx.xx.xx.xx IDENTIFIED BY 'hasło’; gdzie: DB_name – to nazwa...

Symfony 1.4, nadpisanie metody get*

Nadpisanie metody np. get z klasy base w Symfony 1.4 wygląda następująco: Mamy tabelę: Produkt(Id, Nazwa, Nazwa2). Tworzymy metodę: public function getNazwa() { return parent::_get("Nazwa").$this->getNazwa2(); } I w rezultacie dostajemy przy wywołaniu...