Dodawanie dysku który był czescią RAID 1

Aby dodać dysk który był częścią macierzy RAID 1, w celu odczytania z niego danych musimy najpierw, utworzyć raid z jednym dyskiem: mdadm –assemble /dev/md10 /dev/sdb2 a następnie podmontować: mount /dev/md10 /mnt/hdd