Dodawanie dysku który był czescią RAID 1

Aby dodać dysk który był częścią macierzy RAID 1, w celu odczytania z niego danych musimy najpierw, utworzyć raid z jednym dyskiem: mdadm –assemble /dev/md10 /dev/sdb2 a następnie podmontować: mount /dev/md10 /mnt/hdd

Nowe hasło dla root@mysql

1.Na początek shell>> „killall mysql” 2. shell>> „mysqld_safe –skip-grant-tables &” 3. shell>> „mysql” 4.mysql> „UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD(’NoweHasło’) WHERE User=’root’;...