Dodajemy nową instancję pulę backup 

zfs create pool/backup -o mountpoint=/backup

Następnie w pliku konfiguracyjnym  /etc/pve/storage.cfg dodajemy:

dir: backup
  path /mnt/backup
  content vztmpl,iso,backup
  maxfiles 5
  shared 0