Po aktualizacji ubuntu, przez chwilę było ok, ale zachciało mi się austawić autologin i wtedy się zaczęło:

CRITICAL: gdm_session_direct_get_username: assertion `session != NULL’ failed

podczas uruchomiania.
Na szczęście udało się znaleźć rozwiązanie:

sudo rm -rf /etc/gshadow.lock /etc/shadow.lock /etc/passwd.lock 
sudo rm -rf /etc/gdm /var/cache/gdm 
sudo apt-get autoremove gdm lightdm --purge

i poźniej

sudo apt-get install gdm sudo reboot