w /etc/mysql/my.cnf komentujemy
bind-address
skip-networking

następnie

sudo /etc/init.d/mysql restart

Po zalogowaniu się lokalnie do serwera mysql.
mysql> GRANT ALL ON DB_name.* TO [email protected] IDENTIFIED BY ‚hasło’;

gdzie:
DB_name – to nazwa bazy danych do której chcemy mieć dostęp
użytkownik – to nazwa użytkownika przy pomocy którego będziemy się logować z zewnątrz.
xx.xx.xx.xx – to nasz adres IP lokalizacji z której się się będziemy łączyć, można też zamiast IP wpisać znak % ale wówczas pozwolimy na połączenia ze wszystkich IP, mniej bezpieczne – nie polecam.
hasło – to wiadomo 🙂

Jeszcze oczywiście trzeba przekierować port 3306 na routerze jeśli nasz serwer z bazą mysql jest za routerem.