Jeżeli przy każdym starcie lub restarcie windows, otwiera się okienko eksplorera w katalogu Windows znaczyć to może, że pojawiły się jakkieśbłędne wpisy w rejestrze a konkretnie w:

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
– HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Należy sprawdzić czy nie znajdują się w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE puste wpisy lub czy w gałęzi HKEY_CURRENT_USER nie znajdują się czasami wpisy bez cudzysłowia lun np tylko z jednym lub pojedyńczym.

Mi się tak przytrafiło akurat z Samsung-owym Keis-em któy był w gałęzi HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run dodany bez cudzysłowi.