GLPI – Jak zmienić Jednostkę dla komputera/ów.

Sprawa może się wydawać dość oczywista, aczkolwiek niekoniecznie.

Jeśli chcemy przenieść komputer do innej jednostki wybietamy: Assets->computers

Następnie na liście zaznaczamy komputery które chcemy przeniść do innej grupy i wybieramy Actions->Add to transfer list.

Jeśli na liście nie ma tej akcji do wybrania oznacza to, że nie jesteś dodany jako menadżer do żądnej innej jednostki.

Musisz uzupełnić: Home-> Administration-> Entities -> Users