Nadpisanie metody np. get z klasy base w Symfony 1.4 wygląda następująco:
Mamy tabelę: Produkt(Id, Nazwa, Nazwa2).
Tworzymy metodę:

public function getNazwa() {
return parent::_get("Nazwa").$this->getNazwa2();
}

I w rezultacie dostajemy przy wywołaniu getNazwa() konkatenację Nazwa i Nazwa2 🙂

Jeśli utworzylibyśmy taką metodę:

public function getNazwa() {
  return $this->getNazwa().$this->getNazwa2();
}


To funkcja się nam zapętli i otrzymamy przy wywołaniu błąd:

Fatal error: Allowed memory size of 132121212 bytes exhausted (tried to allocate 16  bytes)