Problem, po instalacji na świeżym systemie, przy próbie wykonania:
./symfony cc
w projekcie dostaję błąd:
/usr/bin/env: php: No such file or directory

rozwiązanie:
Instalacja php-cli