Problem: php-excel-reader daje nam dd.mm.yyy czyli tylko formatownie zamiast konkretnej daty.

Dlaczego?: Formatownie pola daty e Excelu np DD\.MM\.YYYY

Rozwiązanie: linia 1242 clasy excel_reader2.php dodajemy: $tmp=str_replace("\\.","-",$formatstr);

Czyli w tym przypadku podmieniamy nietypowy separator "\." na "-"