Jeśli przy próbie towrzenia procedury pojawia się błąd: ERROR 1307 (HY000) to całkiem możliwe ze niedawno był robiony upgrade BD Mysql.

Wówczas powinno pomóc polecenie:  mysql_upgrade -u root -p

Polecenie uaktualni istniejące struktury bazy danych.