Przy przenoszeniu projektu na serwer produkcyjny pojawił się nieoczekiwany komunikat 🙂
Unable to open PDO connection [wrapped: SQLSTATE[HY000]
Adaptive Server is unavailable or does not exist (severity 9)]

Kombinacji poczyniłem wiele począwszy od instalacji modów do apache reinstalacji itp.

Lecz na samym końcu przyszło rozwiązanie a konkretnie zmiana DSN z postaci która jest przedstawiona w dokumentacji czyli:
dsn: 'dblib:host=[ip_hosta];dbname=[nazwa_bazy]'
username: [nazwa_uzytkownika]
password: [hasło]

na następującą:
dsn: 'dblib://[nazwa_uzytkownika]:[hasło]@[ip_hosta][nazwa_bazy]'

taka mała zagadka 🙂

Ewetualnie jeśli masz skompilowane php z obsługą mssql to spróbuj ręcznie dopisać w php.ini -> extension=mssql.so