Te komendy należy wykonać w CMD jako Administrator:

net accounts /MAXPWAGE:30
net accounts /MINPWLEN:8
net accounts /UNIQUEPW:12
wmic path Win32_UserAccount set PasswordExpires=True