Kopia dysku:
dd if=nazwa_pliku_wejściowego of=nazwa_pliku_wyjściowego
Sprawdzanie postępu pracy DD: kill -USR1 [pid]