Oblicza i wyświetla posortowane rozmiary katalogów w bieżącym katalogu:
du –max-depth=1 -bh | sort -n