Służy do tego polecenie:
delimiter
Wpisując np: „delimiter //” zamienimy domyślny znak średnika na //