Posiadając wersję OEM, wersję instalacyjną możemy pobrać z: http://www.microsoft.com/office/backup/pl-pl/default.mspx