Dostęp do mysql-a z zewnątrz

w /etc/mysql/my.cnf komentujemy bind-address skip-networking następnie sudo /etc/init.d/mysql restart Po zalogowaniu się lokalnie do serwera mysql. mysql> GRANT ALL ON DB_name.* TO [email protected] IDENTIFIED BY ‚hasło’; gdzie: DB_name – to nazwa bazy...

Mysql dodawanie nowgo użytkownika, bazy i uprawnień.

CREATE USER ‚but’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‚haslo_but’; GRANT USAGE ON * . * TO ‚but’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‚haslo_but’ WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ; CREATE DATABASE...

Nowe hasło dla [email protected]

1.Na początek shell>> „killall mysql” 2. shell>> „mysqld_safe –skip-grant-tables &” 3. shell>> „mysql” 4.mysql> „UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD(‚NoweHasło’) WHERE User=’root’; 5.mysql> FLUSH...