Dostęp do mysql-a z zewnątrz

w /etc/mysql/my.cnf komentujemy bind-address skip-networking następnie sudo /etc/init.d/mysql restart Po zalogowaniu się lokalnie do serwera mysql. mysql> GRANT ALL ON DB_name.* TO uzytkownik@xx.xx.xx.xx IDENTIFIED BY 'hasło'; gdzie: DB_name – to nazwa bazy...

Komunikat podczas udostępniania katalogu

„Nie można wykonać procesu potomnego „testparm” (No such file or directory)” lub Wykonanie procesu potomnego „testparm” (Nie ma takiego pliku ani katalogu) się nie powiodło Należy w synapticu zaznaczyć do aktualizacji...

Problemy z php

Błędy: -Couldn’t locate driver named mysql -Fatal error: Class 'PDO' not found in ../lib/vendor/symfony/lib/plugins/sfPropelPlugin/lib/vendor/propel/util/PropelPDO.php on line 42 i inne tego typu …. walczyłem ze 2 dni wreszcie trzeba było...